14.01.2020

Звіт про розгляд органами прокуратури міста Києва запитів на публічну інформацію за 2019 рік

Розгляд запитів на публічну інформацію

Упродовж 2019 року до органів прокуратури міста Києва надійшло 390 запитів на публічну інформації, що на  30%  більше,  ніж у 2018 році – 296, з яких розглянуто 287 (2018 – 249) запитів. 

За результатами розгляду на  185 (2018 – 80, 2017 -104)  запитів будо надано інформацію, на 96 (2018 – 158, 2017- 124) - розяснення вимог чинного законодавства щодо порядку отримання запитуваної інформації.

В надані інформації на  6 (2018 – 11, 2017- 8) запитів було відмолено з визначених законом підстав.

         До апарату прокуратури міста надійшло 243 (2018- 157, 2017 -199)  запитів, до місцевих прокуратур -  147  (2018 -139, 2017 – 88) запити.

За результатами розгляду органами прокуратури міста Києва належним розпорядникам скеровано 103 запитів  (2018 – 47, 2017 -51).

Безпосередньо апаратом прокуратури міста у 2019 році розглянуто 211  запитів (2018 -128, 2017 -166),  водночас місцевими прокуратурами розглянуто - 76 (2018 – 121, 2017 – 70) запити.

За результатами розгляду апаратом прокуратури міста  надано інформацію на  168 запити (2018 – 67, 2017 – 88), а Київськими місцевими прокуратурами задоволено 17 запитів (2018 -13, 2017 – 16).

Майже 80% задоволених запитів стосувались надання інформації з кадрових питань, а саме – щодо  перебування працівників органів прокуратури міста Києва на посадах, розміру їх посадових окладів, проведення атестації працівників прокуратури, надання копій наказів про призначення працівників на посади, надання копій табелів робочого часу конкретних працівників, тощо.

Роз’яснення за результатами розгляду надані на  96  (2018 – 158, 2017 – 128) запити.

Апаратом прокуратури міста надано розясненння за результатами розгляду  39 запитів  (2018 -53, 2017 -  72), місцевими прокуратурами – 57 (2018 -105, 2017 – 52) запитів.

Переважна більшість роз’яснень надавалась на запити з питань про надання інформації щодо відомостей досудового розслідування кримінального провадження, а саме - проведення слідчих дій, пред’явлення підозри конкретним особам, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.    За результатами розгляду таких запитів надавались відповідні розяснення встановленого чинним законодавством порядку отримання запитуваної інформації.

Враховуючи, що порядок отримання інформації з питань досудового розслідування кримінального провадження не регулюється чинним законодавством з доступу до публічної інформації, 08.02.2019 запитувачу надано роз’яснення положень ст.ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ст. 222 КПК України.

         У наданні інформації відмовлено за результатами розгляду  6 (2018 – 11, 2017- 8) запитів,  з   них –  4 (2018 – 8, 2017 -  6) апаратом прокуратури міста  та 2  (2018 – 3, 2017 -3) місцевими прокуратурами.

Запити, за результатами розгляду яких в наданні інформації відмовлено,  стосувались питань надання інформації, розпорядником якої органи прокуратури не були або створення такої інформації не віднесено чинним законодавством до компетенції органів прокуратури міста Києва та запитувана  інформація мала статус інформації з обмеженим доступом.

         За результатами розгляду органами прокуратури міста Києва належним розпорядникам скеровано 103 запитів  (2018 – 47, 2017 -51), з яких – апаратом прокуратури міста належним розпорядникам  скеровано 32 запити та 71 запит скерований Київськими місцевими прокуратурами.

Інформаційні запити  до апарату прокуратури міста скеровувалось: фізичними особами -  313  (2018 -212, 2017 -113);

юридичними особами – представниками засобів масової інформації –54 (2018 -48, 2017 – 49);  громадськими організаціями – 12 (2018 – 21, 2017 – 38), іншими запитувачами – 11 ( 14, 9 ).

До місцевих прокуратур:   56  ( 2018 -107, 2017 – 35) надійшли по пошті,                  81 (2018 -24 , 2017 -26)  -  на електронну адресу,   9  отримано на особистому прийомі (2018 - 10,  2017-15), по факсу надійшов 1 запит,  по телефону  запити не надходили.

Здебільшого до місцевих прокуратур запити подавались фізичними  особами – 135   (2018 -118,  2017 -73),  засобами масової інформації – 10 (2018 -7,  2017-16),  громадськими  організаціями -  2 (2018 -9,   2017- 2),  іншими запитувачами -  4 (7; 7).

кількість переглядів: 184