Перелік наборів даних, які підлягають опрілюдненню у формі відкритих даних
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні прокуратури міста Києва