Порядок розгляду звернень у Київській міській прокуратурі.

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян" звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадових осіб, до повноважень яких відноситься вирішення порушених в зверненнях питань.

          Звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до Київської міської прокуратури вперше і по них не приймались рішення підпорядкованими прокурорами розглядаються структурними підрозділами Київської міської прокуратури і можуть направлятись у встановлений ст. 7 вищевказаного закону 5-ти денний строк для вирішення за належністю у відповідні місцеві прокуратури.

У разі, якщо заявник вважає, що його звернення не знайшло свого вирішення вказаними прокуратурами, то відповідно до вимог чинного законодавства він має право оскаржити рішення керівників цих прокуратур до Київської міської прокуратури чи безпосередньо до суду.

Кримінальний процесуальний  кодекс України передбачає оскарження учасниками кримінального провадження  рішень, дій чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді (статті 303-307 КПК України).

До прокурора можна оскаржити  такі дії та рішення:

— прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, - постанову слідчого про  закриття кримінального провадження  упродовж десяти днів з моменту отримання  заявником, потерпілим копії постанови;

— прокурору вищого рівня –  недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308 КПК України).

 

Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", зокрема: обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги.

 

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подаються їх законними представниками.

 

Водночас звернутися до Київської міської прокуратури можна:

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу Київської міської прокуратури: вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150;

– через скриньку за адресою: вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150

 (хол адміністративної будівлі);

– шляхом подання електронного звернення за визначеною формою

[email protected]

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» - (044)-  527-72-44.

Порядок прийому громадян у Київській міській прокуратурі  на виконання ст.22 Закону України «Про звернення громадян врегульовано Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020.

 
 

ШАНОВНІ ЗАЯВНИКИ ТА ЗАПИТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЇ!

         Відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 № 87, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», наказів виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 та від 13.03.2020            № 147, ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ДОПУСК ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ.

У зв’язку з цим на час дії карантину на всій території України ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЗАЯВНИКІВ, ЗАПИТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕПУТАТІВ УСІХ РІВНІВ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ПРИЗУПИНЕНО.

Водночас звернутися до Київської міської прокуратури Ви можете:

1) з письмовим зверненням:

– поштою на адресу Київської міської прокуратури: вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150;

– через скриньку за адресою: вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150

 (хол адміністративної будівлі);

– шляхом подання електронного звернення за визначеною формою

[email protected]

– зателефонувавши на телефон «гарячої лінії» - (044)-  527-72-44.

2) із запитами на публічну інформацію:

– через скриньку за адресою: вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150

(хол адміністративної будівлі);

– поштою (на адресу вул. Предславинська 45/9, місто Київ, 03150)

– на електронну пошту: [email protected].

по телефону та факсом : 044) 524-82-87